Firemny profilServis a zaruky

 

Referencie

Stavby, ktoré realizujeme:

Na prezeranie PDF súborov budete potrebovať Adobe Acrobat Reader. Zdarma si ho môžete stiahnúť z www.adobe.com.

CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD, dodávka a inštalácia fakturačného merania odberu zemného plynu 15 000 m3/h.7/2014

Holcim, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, výmena regulačných rád VTL/STL zemného plynu v Hlavnej regulačnej stanici.9/2014

Servis, odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových 2009-10:

Liguidity Trade, s.r.o. Košice - celoročný servis a údržba vykurovacieho systému pre sálavé vykurovanie výrobných hál.  2008/2009

VIENA International, s.r.o. Martin - celoročný servis a údržba vykurovacích systémov, kotolní a regulačných staníc zemného plynu.  2007/2009

VOP 016, š.p. Moldava nad Bodvou - celoročný servis a údržba vykurovacích systémov, kotolní a regulačných staníc zemného plynu.  2007/2009

VSS, a.s. Košice - celoročný servis a údržba vykurovacieho systému pre sálavé vykurovanie výrobných hál. 2006/2009

CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Košice - celoročný servis a údržba vykurovacieho systému pre sálavé vykurovanie výrobných hál a kotolní. 2005/2009
Vyjadrenie investora [ PDF, 0.9 MB]

PPS Group, a.s. Detva - celoročný servis a údržba vykurovacieho systému pre sálavé a teplovzdušné vykurovanie výrobných hál. 2005/2009
Vyjadrenie investora [ PDF, 0.7 MB]

InterSteel Holding, s.r.o. Košice - celoročný servis a údržba vykurovacieho systému pre sálavé vykurovanie výrobných hál, kotolní a STL Regulačnej stanice. 2005/2009
Vyjadrenie investora [ PDF, 0.8 MB]

Taylor - Wharton Harsco, Košice - celoročný servis a údržba vykurovacieho systému pre sálavé vykurovanie výrobných hál a VTL Regulačnej stanice. Od 2003
Vyjadrenie investora [ PDF, 0.7 MB]

U.S. STEEL, Košice - celoročný servis a údržba vykurovacieho systému pre sálavé a teplovzdušné vykurovanie výrobných hál DZ Obalová vetva. Od 2003
Vyjadrenie investora [ PDF, 0.7 MB]

Realizované stavby:

CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD, výroba, dodávka a výmena plynovej regulačnej rady 30MW horáka v Rotačnej peci.12/2013

Holcim, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, výmena horákov ( 30 MW za 10 MW Weishaupt ) v spaľovacej komore na sušenie ílov. Strojno - technologická úprava spaľovacej komory, MaR s vyvedením signálov cez Symatic na dispečing. Výroba, dodávka a montáž novej plynovej regulačnej rady. Stavba sa nachádza v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy.12/2013

ISH real estate, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD pre podružné meranie odberu plynu zo zmenou plynofikácie pre vykurovanie hál. Dodávka a montáž STL rozvodov a STL plynomerov.10/2013

CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD pre meranie odberu pary. Komplexná dodávka meradla s prenosom signálov do Simatic S 7.09/2013

Taylor - Wharton Slovakia, Košice - návrh a technické riešenie pre zriadenie tlakovo regulovaného parovodu, výmena rozvodov, armatúr a tlakovej nádoby pre ohrev vody výmenníkovej stanice pary. 08/2013

CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD pre rekonštrukciu parného rozvodu a výmenníkovej parnej stanice. Komplexná výmena vysokotlakového parného rozvod o dĺžke 680 m a dodávka a montáž zdroja tepla o výkone 300 kW. 11/2012

SLOVMAG, a.s. Lubeník - dodávka a montáž areálových plynových rozvodov s reguláciou a meraním lokálneho odberu zemného plynu a zdrojov tepla pre regulačnú stanicu plynu. 10/2012

SLOVMAG, a.s. Lubeník -dodávka a montáž zdroja tepla o výkone 260 kW pre administratívnu budovu

CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD pre rekonštrukciu VTL dvojradovej jednostupňovej Regulačnej stanice zemného plynu s hodinovým prietokom 15000 m3. Komplexná výmena technologickej časti, dodávka a montáž zdroja tepla o výkone 350 kW pre ohrev zemného plynu. 01/2012

Liguidity Trade, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD rekonštrukcie plynofikácie a vykurovania. Dodávka a montáž STL rozvodov a vykurovacích telies o príkone 432 kW. 05/2012

SLOVMAG, a.s. Lubeník - dodávka a montáž areálových plynových rozvodov s reguláciou a meraním odberu zemného plynu, zdrojov tepla pre jednotlivé banské objekty o súhrnom tepelnom výkone 1,9 MW. 04/2011

SLOVMAG, a.s. Lubeník - vypracovanie projektovej dokumentácie areálových rozvodov s reguláciou zemného plynu a teplej vody, zdrojov tepla a elektrickej energie o súhrnom tepelnom výkone 3,4 MW. Komplexné inžinierske činnosti pre povolenie stavby a čerpania štrukturálnych fondov z európskej únie. 01/2010

SLOVMAG, a.s. Lubeník - energetický audit zameraný na optimalizáciu vnútornej klímy a znižovanie spotreby energie na vykurovanie 40-tich prevádzkových objektov. 06/2009

PRAKON, s.r.o. Prakovce - návrh a technické riešenie plynofikácie a zdrojov tepla, vypracovanie PD, dodávka a montáž areálových rozvodov plynu s reguláciou a meraním, zdroj tepla ústredného a sálavého vykurovania objektov spoločnosti so súhrnným tepelným príkonom 1000 kW. 06/2009

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, výroba, dodávka a montáž spaľovacej pece o výkone 9000 kW s možnosťou spaľovania zemného plynu alebo oleja. Regulácia množstva a teploty spalín cez Simatic S7 do centrálneho dispečingu. 05/2007 - 12/2009

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - plynofikácia, dodávka a montáž zdroja tepla a vzduchotechniky pre Rozmrazovací tunel so súhrnným tepelným príkonom do 700 kW. 10/2008

Taylor - Wharton Slovakia, Košice - návrh a technické riešenie pre plynofikáciu a zriadenie kotolne v administratívnej budove. Spracovanie konštrukčnej dokumentácie, dodávka a montáž zdroja tepla pre ústredné vykurovanie tepelným príkon 110 kW. 08/2008

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - atomizácia centrálnej parnej kotolne, dodávka a montáž areálových rozvodov plynu, zdrojov tepla pre ústredné, teplovzdušné a sálavé vykurovania jednotlivých objektov Cementárne so súhrnným tepelným príkonom 900 kW. 07/2008

COMPEL, a.s. Martin - technický návrh a spracovanie PD rekonštrukcie plynofikácie a vykurovania. Dodávka a montáž STL rozvodov a vykurovacích telies o príkone 462 kW. 06/2008

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - technické návrhy výberu spôsobu vykurovania a spracovanie PD rekonštrukcie vykurovania - atomizácia centrálneho zdroja tepla spoločnosti Cementáreň. 11/2007

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, dodávka a montáž filtrov zemného plynu o tlaku 4 MPa s prietokom 14000 m3 /hod. 08/2007

VOP 016, š.p. Moldava nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, dodávka a montáž elektrického rýchlo - vyvíjača pary o výkone 50 kg /hod. 08/2007

InterSteel Holding, s.r.o. Košice - technický návrh a spracovanie PD rozšírenia plynofikácie a vykurovania. Dodávka a montáž STL rozvodov a vykurovacích telies o príkone 144 kW. 08/2007

Taylor - Wharton Harsco, Košice - kompletná rekonštrukcia hydroizolácie strechy výrobnej haly o ploche 9400 m2. 08/2007

PPS Group, a.s. Detva - technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a vzduchotechniky Zvarovne. Dodávka a montáž STL plynovej prípojky s reguláciou na NTL. Dodávka a montáž vzduchotechniky o tepelnom príkone 240 kW a vzduchovom výkone 24000 m3 /hod. 05/2007

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, dodávka a montáž bezpečnostného a regulačného plynového ventila s pohonmi do STL plynovodu pre Rotačnú pec. Regulácia množstva prietoku plynu a meranie polohy klapiek ventilov s prenosom do centrálneho dispečingu. 04/2007

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, dodávka  a montáž  STL plynovodu s reguláciou a meraním plynu a plynového horáka o výkone 12 000 kW. 02/2007

Vagónka Trebišov, a.s. - realizačné spracovanie PD plynofikácie a vykurovania výrobnej haly. Dodávka a montáž vykurovacej technológie  o tepelnom príkone 1 728 kW. 11/2006

VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. Martin - technický návrh a spracovanie PD plynofikácie  s centrálnym meraním a reguláciou odberu zemného plynu a vykurovania  výrobnej haly s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž   vykurovacej technológie  o celkovom príkone 2 302 kW. 11/2006

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh a spracovanie PD, dodávka  a montáž novej STL regulačnej rady 400kPa/130 kPa s hodinovým prietokom do 1 300 m3/h. 10/2006

PPS Group, a.s. Detva - dodávka  a montáž areálového STL plynovodu DN 200 - 450m s fakturačným podružným meraním. 07/2006

Taylor - Wharton Harsco, Košice - dodávka stavby na kľúč - Otryskávací box. Komplexné inžinierske činnosti, spracovanie PD, výstavba a kompletizácia technológie. 03/2006

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, dodávka a montáž kotolne na tuhé palivo do výrobne betónov so súhrnným tepelným výkonom 186 kW. 12/2005

ŽP PRAKO, s.r.o. Prakovce, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a temperovania aktívnych pracovných zón s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž vykurovacej technológie pre Kováčske linky o tepelnom príkone 216 kW. 11/2005

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou - technický návrh, spracovanie PD, dodávka a montáž novej regulačnej rady plynu pre Rotačnú pec s hodinovým prietokom do 4000 m3/h. 03/2005

Rosenberg Slovakia, s.r.o., technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a osadenia Šachtovej pece na odlievanie hliníka. Dodávka a montáž rozvodov a regulácie plynu, komína s kompletnými inžinierskymi činnosťami, kolaudácia celku s odovzdaním do trvalého užívania. 11/2004 - 03/2005

VSH, a.s. Turňa nad Bodvou, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie s reguláciou na NTL, vykurovania výrobných objektov a zdrojov tepla pre ústredné vykurovania s inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž 100 kW - Ohrevu plynu v RS VTL. 10/2004

VOP 016, š.p. Moldava nad Bodvou, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a vykurovania objektov. Dodávka a montáž troch RS a rozvodov NTL plynu, vykurovacej technológie a vzduchotechniky o tepelnom príkone 894 kW. 07-12/2004

PPS Group, a.s. Detva, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a vykurovania výrobnej haly s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž STL plynovej prípojky s reguláciou na NTL s podružným meraním. Dodávka a montáž vykurovacej technológie a vzduchotechniky do výrobnej haly o tepelnom príkone 6.703 kW. 06/2004

ELKA, a.s. Kremnícke Bane, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a temperovania výrobných objektov zón s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž vykurovacej technológie o príkone 320 kW. 05/2004

PRAKO - PRÍRUBY, s.r.o. Prakovce, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a temperovania aktívnych pracovných zón s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž vykurovacej technológie o príkone 620 kW. 02/2004

CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Košice, technický návrh a spracovanie PD, plynofikácia závodu s 3 - mi STL RS s podružným meraním . Kompletné inžinierské činnosti. Vykurovanie objektov závodu Lom VČELÁRE, dodávka a montáž plynovej STL prípojky - 880 m, areálového rozvodu ZP - 320 m , dvoch kotolní s ÚK a prípravou TÚV. Sálavé vykurovanie výrobných hál o súhrnom tepelnom príkone 1.112 kW. od 10/2003 do 01/2004

Taylor - Wharton Harsco, Košice, dodávka stavby na kľúč - Sklad farieb. Inžiniering, spracovanie PD, vzduchotechnika a vykúrenie skladu. 10/2003

DaM, s.r.o., Prešov, inštalácia vzduchotechnického vykurovania do priestorov novej umyvárne Nákladných aut. 10/2003

STK, s.r.o., Prešov, výmena zastaralej vykurovacej technológie. Inštalované dva kusy tmavých plynových infražiaričov o súhrnom tepelnom príkone 92 kW. od 09/2003 priebežne

VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. Martin, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a vyku-rovania objektu - Lisovňa s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž vykurovania o príkone 196 kW. 09/2003
Vyjadrenie investora [ PDF, 0.7 MB]

METALPORT, s.r.o. Košice, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a vykurovania objektov s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž kotolne s ÚK a TÚV, vykurovanie výrobných hál o príkone 387 kW. 08/2003

CONTEXCO Košice, areál U.S. STEEL, dodávka a montáž VTL plynovej prípojky s regulačnou stanicou - RS 750/2/1 07/2003

ELKA, a.s. Kremnícke Bane - dodávka stavby na kľúč - Montážna zateplená hala 580 m2 a Nezateplená hala 580 m2. Komplexné inžinierske činnosti, spracovanie PD, výstavba a kompletizácia objektov. 06/2006

Taylor - Wharton Harsco, Košice, dodávka a montáž VTL plynovej prípojky a 2-stupňovej RS, plynofikácia Výrobnej haly a Lakovacej kabíny. 05/2003

InterSteel Holding, s.r.o. Košice, technický návrh a spracovanie PD plynofikácie a vykurovania objektov s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Dodávka a montáž STL plynovej prípojky s STL Regulačnou stanicou. Dodávka a montáž vykurovania haly o príkone 1.110 kW. 04/2003

HUTNÉ MONTÁŽE SLOVAKIA, a.s. Košice, technický návrh a spracovanie PD pre vykurovanie haly propánom. Dodávka a montáž vykurovacej technológie s príkonom 873 kW s kompletnými inžinieringom a zriadením VTL LPG stanice. 11/2002

U.S. STEEL, Košice, spracovanie PD a technické riešenie pre lokálny ohrev aktívnych pracovných zón novej Zlievárne anód. Dodávka a montáž technológie o tepelnom príkone 167 kW. 11/2002

U.S. STEEL, Košice, technický návrh a spracovanie PD pre ohrev technológie novej Linky EC. Dodávka a montáž vykurovacej technológie o tepelnom príkone 1. 890 kW s kompletnými inžinierskymi činnosťami. 10/2002

SENTA, Košice, spracovanie PD a technické riešenie plynofikácie pre nový zdroj tepla ÚK v administratívnej budove. Stavba na kľúč, kompletné inžinierské činnosti. 08/2002

KALCIT, Slávec, chemické čistenie zdrojov tepla, výmenníkových staníc a chladičov kompresorov. od 07/2002 priebežne

Taylor - Wharton Harsco, Košice, návrh a technické riešenie pre inštaláciu plynu a vykurovacej technológie. Spracovanie konštrukčnej dokumentácie s odbornými posudkami, zabezpečenie stavebného povolenia. Dodávka a montáž vykurovacieho systému s reguláciou. Inštalovaný tepelný príkon v II. etape je 1. 440 kW. 01/2002

U.S. STEEL, Košice, návrh a technické riešenie pre temperovanie mimoobslužných pracovísk " Dvojstolicového Tandemu". Dodávka a montáž vykurovacej technológie s kompletnými inžinierskymi činnosťami. Inštalovaný tepelný príkon je 144 kW. 01/2002

Taylor - Wharton Harsco, Košice, návrh a technické riešenie pre inštaláciu STL regulačnej stanice plynu a vykurovacej technológie. Dodávka a montáž vykurovacieho systému. Inštalovaný tepelný príkon v I. etape je 1. 524 kW. 12/2001

U.S. STEEL, Košice, návrh a technické riešenie pre lokálny ohrev obslužných pracovísk " Dvojstolicového Tandemu". Dodávka a montáž vykurovacej technológie ( 4 ks elektrických teplometov ) s kompletnými inžinierskymi činnosťami. 11/2001

Valcovňa profilov, Košice - Bočiar, spracovanie konštrukčnej dokumentácie s odbornými posudkami, zabezpečenie stavebného povolenia. Dodávka a montáž STL plynovej prípojky s STL Regulačnou stanicou. Dodávka a montáž dvoch zdrojov tepla pre ÚK a lokálny ohrev aktívnych pracovných zón výrobnej haly o príkone 540 kW. 11/2001

U.S. STEEL, Košice, návrh a technické riešenie pre ohrev technológie novej Kontinuálnej žíhacej linky č. 2. Dodávka a montáž vykurovacej technológie o tepelnom príkone 1. 836 kW s kompletnými inžinierskymi činnosťami. 10/2001

STELMO, a.s. Košice, spracovanie konštrukčnej dokumentácie s odbornými posudkami, stavebné povolenie a dodávka vykurovacej technológie o príkone 1. 893 kW. 08/2001

RENOVAK, Košice spracovanie konštrukčnej dokumentácie s odbornými posudkami, zabezpečenie stavebného povolenia a dodávka plynovej prípojky s tepelným zdrojom pre ÚK a TÚV. 03/2001

U.S. STEEL, Košice, návrh a technické riešenie pre ohrev vzduchu veľkokapacitnými teplovzdušnými generátormi. Dodávka a montáž vykurovacej technológie o tepelnom príkone 1. 281 kW s kompletnými inžinierskymi činnosťami. 01/2001

ELKA, a.s. Kremnické Bane technický zámer rekonštrukcie vykurovania, dodávka vykurovacej tech nológie s odborným spustením do prevádzky. Tepelný príkon 867,6 kW. 09/2000

SES, a.s. TLMAČE, komplexné služby pre vyregulovanie technológie primárneho hydraulického zapojenia kotlov. Dodávka a montáž čerpadiel o príkone 177,47 kW. 09/2000

VSŽ U.S. STEEL, Košice, komplexné služby od návrhu technického riešenia až po zabezpečenie kolaudácie s odbornými posudkami. Rekonštrukcia vykurovania časti haly pre zabezpečenie tepelnej pohody v zóne deliacej linky, plynofikácia - dodávka a montáž vykurovacej technológie o tepelnom príkone 914 kW. 08/2000

POS, s.r.o. Prakovce, (Zlieváreň) komplexné služby pre zabezpečenie tepelnej pohody v aktívnych pracovných zónach výrobných hál. Plynofikácia hál, etapovitá dodávka a montáž vykurovacej technológie o tepelnom príkone 450 kW, inžiniering. od 11/99 priebežne
Vyjadrenie investora [ PDF, 0.7 MB]

Roľnícke družstvo - Malá Vieska, technický zámer a projektovanie VTZ plynových pre vykuro-vanie a priemyselný ohrev vody pre Dojáreň 500 l/h - 75°C, 10/99

AGROSTROJ - UNICO, s.r.o. komplexné služby pre zabezpečenie tepla v aktívnych pracovných zónach haly. Prevedené oživenie vysokotlakej RS a STL prípojky, dodávka a montáž technológie, inžiniering. Celkove inštalovaný tepelný príkon je 728 kW. 08/99

VSS Zlieváreň Košice, s.r.o. - poradenská činnosť pre lokálne ohrevy pracovísk a dodávka vykurovacej technológie o príkone 740 kW. od r. 98 priebežne

Zlievárenská spoločnosť, a.s. HRONEC - plynofikácia a decentralizácia vykurovania v investičnom objeme 7,2 mil. Sk. Stavba zrealizovaná na kľúč, 02/99

JANOV Rozhanovce - rekonštrukcia rozvodov plynu a nový sálavý spôsob vykurovania vo výrobnej hale. Inštalovaná vykurovacia technológia je o príkone 418,6 kW. 10/98

TREND Dom kobercov Košice - prepracovaním projektu znížené investičné náklady o 35% zrealizo-vaná plynofikácia a sálavý spôsob vykurovania. 09/98

REPROX Košice - výber spôsobu vykurovania výrobných priestorov, investičné poradenstvo pre vykurovací systém zníženie investičných nákladov o 40%. 03/98

MSS Moldava - návrh lokálneho spôsobu vykurovania pre aktívne pracovné zóny v hale zlievárne. Dodávka vykurovacej technológie je o príkone 90 kW. 10/97

logo SEWA