ReferencieKontakty

 

Servis a záruky

Servis poskytujeme prostredníctvom vlastnej firmy, naviac máme  vybudovanú servisnú sieť zmluvných partnerov na území celej Slovenskej  republiky v nasledujúcom rozsahu:

Profylaktická činnosť plynových infražiaričov ( svetlých a tmavých ), teplovzdušných agregátov a kotlov:

 • čistenie a kontrola horákovej jednotky,
 • čistenie a kontrola reflektorov,
 • vyčistenie a preskúšanie ventilátora,
 • utesňovacia skúška magnetického ventilu a plynových armatúr,
 • preskúšanie podtlakového spínača,
 • vyčistenie a kontrola elektród,
 • zoradenie horáka,
 • kontrolné meranie spaľovania žiariča,
 • vystavenie protokolu o vykonanej kontrole.

Zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových - regulačných staníc:

 • preskúšanie funkčnosti regulačných prvkov,
 • preskúšanie a kontrola zabezpečovacích prvkov,
 • preskúšanie funkcií bezpečnostných prvkov,
 • preskúšanie funkcií ako celku a vystavenie správ o odbornej prehliadke.

Revízia plynových rozvodov a spotrebičov, ktoré sú predmetom dodávky podľa zmluvy

Revízia elektrických rozvodov a spotrebičov, ktoré sú predmetom dodávky podľa zmluvy

Monitoring:

 • optimalizácia tepelného režimu v spolupráci s TU-SF-K TZB,
 • vyhodnocovanie teplotných priebehov ( denne, týždenne, mesačne ),
 • návrh zmeny tepelného režimu,
 • zmena tepelného režimu na základe optimalizácie a konzultácie s nájomcom

Občasný dozor automatických kotolní:

 • údržba kotlov:
            chemické čistenie kotlov
            horáka
            nastavenie horáka
 •  kontrola rozvodov:
            plynových
            elektrických - silových obvodov
            obvodov M a R
            úžitkovej a vykurovacej vody.

Okamžitý servis:

 • servis vykonávaných na základe oznámenia o poruche nájomcom podľa
  ustanovení zmluvy,
 • plný servis pre bežné poruchy
 • plný servis havarijných stavov.

Náhradné diely prístupné pre každý druh poruchy vrátane havarijného stavu:

 • žiaričov - výmenníka žiariča, ventilátor, horák, elektronické diely,
 • vzduchotechnických zariadení
 • regulácie - meracie sondy, riadiaci mikroproces. ostatných časti regulácie,
 • kotolne - teplomery, manometre, prvky regulácie a iné.

SEWA consulting, spol. s r.o. má po dobu dodávky a realizácie diela poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou

 

Záruky
SEWA consulting, spol. s r.o., ako nezávislý dodávateľ v spolupráci s importérmi a výrobcami - SPP servis, ABSOLUTGAZ, ACV Slovakia, HUTIRA Slovensko, ktoré majú priame a exkluzívne zastúpenia firiem PAKOLE, kft., ACV Internacionál n.v. a Fischer Francel na území Slovenskej republiky a Českej republiky, plne využíva ich know- how, technickú a odbornú pomoc a vlastné praktické skúsenosti v predmete činnosti. Doba záruky na elektroniku, regulačné prvky a spotrebiče 2 roky, na pevné mechanické časti spotrebiča 10 rokov a na práce 5 rokov.

logo SEWA