Servis a zarukyReferencieKontakty

História spoločnosti
Trh spoločnosti
Výhody pre zákazníka
Technické zabezpečenie
Spolupracujúce organizácie
Prednosti spoločnosti

 

História spoločnosti

SEWA - consulting, spol. s r.o. je súkromná spolocnosť, založená v roku 1997. Vznikla na základe nedostatku poradensko - konzultačných služieb na trhu pre oblasti vykurovanie a rekonštrukcia vykurovania. Cielom spoločnosti je poskytovať svojím zákazníkom čo najkomplexnejšie služby, ktoré momentálne môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín:

  • konzultácie a poradenstvo v oblasti technické vybavenie stavieb
  • predprojektová príprava, projekcia VTZ plynových, vykurovanie a zdroje tepla
  • zabezpečenie legislatívnych úkonov pre stavebné a kolaudačné konania
  • zabezpečenie dodávky a montáže vybranej vykurovacej technológie a plynofikácia
  • projektovanie, dodávka a montáž čerpadiel a regulačných členov pre vyregulovanie hydraulických sústav ÚK a TÚV
  • audit energetických médií
  • zabezpečujeme revízie a servis VTZ plynových a elektrických

Prvoradým cieľom zakladateľa bolo vytvoriť takú spoločnosť, ktorá by zabezpečovala komplexné služby, s čo najvýhodnejšími cenami a technickými riešeniami pre všetky zúčastnené strany. Zo získaných skúseností vieme, že nami ponúkané služby sú potrebné z hľadiska investora pre vhodný výber spôsobu vykurovania zo zreteľom na investičné a hlavne budúce prevádzkové náklady.

 

Spravuje Bee Mark

logo SEWA