Servis a zarukyReferencieKontakty

História spoločnosti
Trh spoločnosti
Výhody pre zákazníka
Technické zabezpečenie
Spolupracujúce organizácie
Prednosti spoločnosti

 

Trh spoločnosti

Trh spoločnosti v súčasnosti predstavuje celé územie Slovenskej republiky. Našimi zákazníkmi sú podniky, ktorým vykurovanie príliš zvyšuje prevádzkové náklady a potrebujú urýchlenú rekonštrukciu vykurovacích médií vo výrobných halách, skladoch, administratívnych budovách, atď... Plynofikácia a atomizácia zdrojov tepla.

logo SEWA