Servis a zarukyReferencieKontakty

História spoločnosti
Trh spoločnosti
Výhody pre zákazníka
Technické zabezpečenie
Spolupracujúce organizácie
Prednosti spoločnosti

 

Prednosti spoločnosti

 • spolupráca so zákazníkom, ktorej cieľom je racionalizácia prác, ktoré vyriešia definovaný problém kvalifikovane a k Vašej plnej spokojnosti
 • postupné rozširovanie ponuky služieb poskytovaných zákazníkom, kompletný inžiniering
 • spoločnosť berie ohľad na finančné i technologické možnosti zákazníka
 • intenzívna spolupráca s partnerskými organizáciami vedúca k skvalitneniu nami ponúkaných služieb pre spokojnosť zákazníka

Rozšírenie činnosti v roku 2001

 • odborné posudky, stanoviská a návrhy pre efektívne využitie energií a médií
 • energetické audity budov a priemyselných prevádzok
 • projekcia, dodávka a montáž regulačných staníc zemného plynu
 • poradenstvo v predmete činnosti pre dané oblasti vykurovacích technológií

Rozšírenie činnosti v roku 2002/2005

 • vzduchotechnické zariadenia
 • alternatívne zdroje energií, kogeneracia na bio-plyn, tepelné čerpadlá
 • lakovacie a sušiace kabíny
 • regulácia a diagnostika odberu plynu pre výrobnú technológiu

Rozšírenie činnosti v roku 2006

 • odborné prehliadky a odborné skúšky Výhradných Technických Zariadení - plynových, elektrických, zdvíhacích zariadení a tlakových nádob

Rozšírenie činnosti v roku 2012

 • technologické spaľovanie plynu - spaľovacie komory, dodávky a rekonštrukcia
 • projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti
 • montáž a opravy Výhradných Technických Zariadení - plynových, v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
 • činnosti špecialistu požiarnej ochrany
logo SEWA