Servis a zarukyReferencieKontakty

História spoločnosti
Trh spoločnosti
Výhody pre zákazníka
Technické zabezpečenie
Spolupracujúce organizácie
Prednosti spoločnosti

 

Výhody pre zákazníka

Spoločnosť združuje tím profesistov zameraných na projektovanie rozvodov plynu a zdrojov tepla, ktorý spracováva predprojektovú prípravu, a tá je súčasťou realizačného projektu. Čo je veľmi dôležité pre vypracovanie technického zámeru spojeného s investičným poradenstvom. Na základe týchto podkladov sme schopní určiť vhodný a optimálny spôsob vykurovania. Technický zámer sa dáva na posúdenie zákazníkovi, podľa ktorého si vyberie pre seba najvýhodnejšiu ponúkanú alternatívu technického zámeru.

K činnostiam spoločnosti patrí aj kompletný legislatívny servis k zahájeniu i ukončeniu stavby, autorský a stavebný dozor. Zabezpečíme dodávku technológie v cenách výrobcov a importérov s montážou.
Projekčné práce Vám vieme v určitých prípadoch zrealizovať za čiastkové platby a v prípade zastrešenia celej stavby - plynofikácia a rekonštrukcia zdroja tepla, časť realizačných činností inou formou platieb, čo môže byť predmetom budúcej dohody.

logo SEWA